Azbest

SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.
Adresowane do osób prywatnych jak i firm, które chcą zacząć przygodę z AZBESTEM.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństw a i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) pracodawca jest zobowiązany zorganizować szkolenie dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.
W Polsce wprowadzono Krajowy "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Program ten wspiera działania związane z usuwaniem azbestu dając możliwość znacznego dofinansowania do wymiany pokrycia dachowego. Należy pamiętać, że użytkowanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest (azbest w stanie nieuszkodzonym twardy) dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku, co nie oznacza, że do tego czasu musimy wdychać rakotwórczy pył azbestowy.
Masz firmę i chcesz usuwać azbest zgodnie z prawem ?
Zapisz się na szkolenie w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest.